top of page

Modul Kontakty (CRM)

cz_layout_contact.png
contacts-module-color-white.png

Adresář obsahuje vaše firemní kontakty např. odběratele, dodavatele, partnery.

Kontakty je možné snadno kategorizovat pomocí značek, jejichž paletu si sami nastavíte dle svých preferencí.

Propojení s moduly systému 1CLICK

Každý úkol, projekt, proces nebo dokument v systému 1CLICK můžete navázat na konkrétní kontakt.

cz_layout_contact_bookmark_service_desk.
cz_layout_contact_bookmark_detail.png

Oprávněná osoba kontaktu

Oprávněné osoby jsou uživatelé, kteří u kontaktu vidí dodatečné informace nad rámec běžných adresářových položek. Jde zejména o deník kontaktu a probíhající aktivity.​

Deník kontaktu

Deník obsahuje časovou osu záznamů spojených s daným kontaktem, jako např. schůzky, telefonáty nebo e-maily.

cz_layout_contact_bookmark_dairy.png
cz_layout_contact_bookmark_activities.pn

Aktivity kontaktu

U kontaktu jsou vidět všechny úkoly, e-maily, projekty i procesy, které s kontaktem právě probíhají nebo v minulosti proběhly.

Dokumenty kontaktu

U kontaktu jsou na jednom místě vidět dokumenty, které mají přímou vazbu na daný kontakt.

cz_layout_contact_bookmark_documents.png
bottom of page