HLAVNÍ NABÍDKA

PRO ZÁKAZNÍKY

  • Facebook
  • Linkedin
  • YouTube
  • Instagram

©2019 by One Click Business Solutions s.r.o.

SPOLUPRACUJÍCÍ FIRMY

Dokumenty (DMS)

1CLICK DMS

Úložiště firemních dokumentů

Do 1CLICK si přehledně uložíte všechny firemní dokumenty jako smlouvy, faktury, či dokumentace.

Odpadne vám tak neustálé pátrání, kde ten či onen dokument nalézt.

Evidenční položky

U každého dokumentu si můžete evidovat sadu popisných položek.

 

Sadu popisných položek si určíte sami pro každý typ dokumentu dle svých potřeb.

Evidenční položky 1CLICK Dokumentů
Vyhledávání v dokumentech

Vyhledávání

Nalezení dokumentů vám významně usnadní komfortní vyhledávač.

Verzování

Stejně jako jinde v 1CLICK jsou i zde dokumenty verzované. Upravíte-li dokument, nedojde k jeho přepsání, ale systém si předchozí verzi zapamatuje.

 

Všechny historické verze dokumentu tak zůstávají dohledatelné.

Verzovani dokumentu
Provázání s procesy

Vazba s procesy

Dokumenty zpracované procesem se mohou automaticky ukládat na příslušné místo do archivu dokumentů.​

Přizpůsobí se

To je asi nejvýstižnější charakteristika 1CLICK Dokumentů (DMS). Vyhovujem Vám plochá struktura dokumentů nebo máte raději stromovou. Je to na Vás.

Stromová struktura.png