top of page

Modul Organizační struktura

organization-module-color-white.png

Systém 1CLICK Vám umožňuje zakreslit organizační strukturu Vaší firmy. Organizační struktura se skládá z hierarchie organizačních jednotek a pracovních postů, ve kterých jsou zaměstnanci zařazeni.

layout_modul_org_str.png

Karty postů

Systém 1CLICK pro každý pracovní post nabízí zobrazení, které formou detailové karty přehledně zobrazuje relevantní informace.

Cílem je, aby zde každý zaměstnanec vždy našel aktuální podklady pro vykonávání práce na svém postu.

cz_layout_detail_post.png
cz_layout_metodic_doc.png

Metodické dokumenty

Systém 1CLICK umožňuje do libovolného místa organizační struktury přiřadit směrnice a návody. Takto zařazené dokumenty se automaticky distribuují do všech podřazených postů.

Pracovní náplně a produkty

U každého postu i organizační jednotky lze evidovat výčet pracovních náplní, které v nich zařazení zaměstnanci vykonávají. Taktéž lze evidovat výčet tzv. produktů, které reprezentují měřitelné výsledky práce.

cz_org_str_agenda_unit.png
cz_layout_cinnosti.png

Činnosti organizace

Pracovní náplně stručně uvedené v diagramu organizační struktury lze dále rozpadávat do podrobných popisů činností. Součástí podrobných popisů činností mohou být i připojené dokumenty.

Notifikační zprávy nebo úkoly o změnách

O relevantních změnách v organizační struktuře, včetně nových nebo aktualizovaných manuálů nebo směrnic, jsou uživatelé informováni pomocí notifikačních zpráv nebo úkolů.

bottom of page