Organizační struktura

org_struktura.jpg

Schéma organizační struktury

1CLICK vám umožňuje zakreslit organizační strukturu Vaší firmy. Organizační struktura se skládá z hierarchie organizačních jednotek a pracovních postů, ve kterých jsou zařazeni zaměstnanci.

Spustit video ukázku

Karty postů

1CLICK pro každý pracovní post nabízí zobrazení, které formou karty přehledně zobrazuje relevantní informace.

 

Cílem je, aby zde každý zaměstnanec vždy našel aktuální podklady pro vykonávání práce na svém postu.

1CLICK Karta postu
1CLICK Řízení vnitrofiremních dokumentů

Distribuce návodů

a směrnic

1CLICK umožňuje do libovolného místa organizační struktury přiřadit směrnice a návody. Takto zařazené dokumenty se automaticky distribuují do všech podřazených postů.

Pracovní náplně a produkty

U každého postu i organizační jednotky lze evidovat výčet pracovních náplní, které v nich zařazení zaměstnanci vykonávají. Taktéž lze evidovat výčet tzv. produktů, které reprezentují měřitelné výsledky práce.

1CLICK Pracovní náplně a produkty
Cinnosti.png

Popis činností

Pracovní náplně stručně uvedené v diagramu organizační struktury lze dále rozpadávat do podrobných popisů činností. Součástí podrobných popisů činností mohou být i připojené dokumenty, typicky PDF.

Zprávy nebo úkoly o změnách

O relevantních změnách v organizační struktuře, včetně nových nebo aktualizovaných manuálů nebo směrnic, jsou uživatelé informováni pomocí automatických zpráv nebo úkolů.

1CLICK Zprávy o změnách

HLAVNÍ NABÍDKA

INFORMACE

PRO ZÁKAZNÍKY

ŘEŠENÍ

IT & software
Služby
Výroba & průmysl
Vzdělávání
Veřejný sektor

  • 4057345bcf57474b96976284050c00df
  • e1aa082f7c0747168d9cf43e77046142
  • 45bce1d726f64f1999c49feae57f6298
  • 905f12_2560a08c96754772ac923dceb17a259b_

©2020 by One Click Business Solutions s.r.o.