top of page

Modul Personalistika (HRM)

cz_layout_hr.png
hr.png

Modul Personalistika umožňuje individuální definici popisných vlastností HR záznamů určených dle vašich potřeb. Díky této vlastnosti je možno modul využít např. k evidenci zaměstnanců, potenciálních uchazečů, správě klientů či zákaznického segmentu nebo jako nástroj k rozšíření CRM.

Kategorizace HR záznamů

Modul Personalistika umožňuje definici libovolného počtu kategorií, které slouží pro základní třídění vložených HR záznamů dle jejich povahy či charakteru. 

cz_layout_hr_category.png
cz_layout_hr_projects.png

Propojení s projekty

Modul Personalistika nabízí propojení vložených HR záznamů s konkrétním projektem Modulu Projekty.

Součástí řešení je rozšíření Modulu Projekty o přehledné zobrazení HR záznamů daného projektu, umožňující plnohodnotnou práci s vloženými HR záznamy v prostředí Modulu Projekty.

Dokumenty a propojení s DMS

Tato funkcionalita vám nabízí možnost vkládání nepřeberného množství dokumentů ke 

konkrétnímu HR záznamu a jejich třídění dle uživatelských složek v rámci DMS.

cz_layout_hr_documents.png
cz_layout_hr_history.png

Historie změn

U každého HR záznamu je možno sledovat historii tvorby nových záznamů, změny nebo smazání uchovávaných hodnot. Všechny záznamy jsou opatřeny informací o čase a uživateli, který zásah provedl.

Import a export dat

Modul Personalistika umožňuje plnohodnotný přenos dat prostřednictvím tabulek Excelu.

Prostřednictvím těchto funkcí je možno provádět hromadné změny nad HR záznamy.

cz_layout_hr_import.png
cz_layout_hr_process.png

Procesy nad HR záznamem

Nad každým HR záznamem lze spustit

libovolné personální workflow v podobě 1CLICK procesů např. procesy Schválení dovolené, Služební cesty, Hlídání lékařských prohlídek a mnoho dalších.

Automatické zakládání úkolů

Systém 1CLICK umožňuje sledování datumových položek HR záznamů a dle přednastavené definice automatické zakládání úkolů.

cz_layout_products_scheduler_tasks.png
cz_layout_hr_scheduler_processes.png

Automatický start procesů

Systém 1CLICK umožňuje sledování datumových položek HR záznamů a dle přednastavené definice automatické spuštění vybraného procesního workflow. Tato funkcionalita slouží pro periodické aktivity nad HR záznamy.

bottom of page