Řízení firemních procesů

1CLICK dle nastavených schémat provádí Vaše firemní procesy jako obchodní případ, schválení faktury, reklamační řízení nebo nástup či odchod zaměstnance.

youutube.png

Sled návazných úkolů

Procesy jednotlivým uživatelům automaticky vytvářejí úkoly k řešení a na základě jejich výsledků rozhodují o dalším plynutí procesu, včetně automatického vytváření dalších úkolů pro další řešitele.

Procesní úkol
1CLICK procesní dokumenty

Tok dokumentů procesem

Součástí informací, které procesem plynou, může být i libovolné množství dokumentů. Klasickým příkladem jsou procesy, které vyřizují přijatý doklad jako faktura nebo objednávka.

Historie procesu

U každého procesu i dílčích procesních úkolů je viditelná jeho chronologická historie.

Historie procesu zahrnuje i všechny historie dílčích úkolů z tohoto procesu vytvořených, včetně uživatelských diskusí.

1CLICK historie procesu

Paleta automatických akcí

Proces 1CLICK může za svého běhu automaticky provádět celou škálu akcí, např. generovat čísla jednací, rozesílat zprávy a e-maily, zakládat projekty 1CLICK nebo vyhledávat osoby napříč organizační strukturou.

Paleta automatických akcí je otevřená a rozšiřitelná.

Integrace

Specifickou akcí automaticky prováděnou procesem je výměna dat s dalšími informačními systémy.

Je možné data číst a přidávat je jako podpůrné informace k procesu, například "dotahovat" různé podklady pro rozhodnutí o schválení faktury. Nebo naopak data zapisovat, například zanášet schválené faktury do ekonomického software.

HLAVNÍ NABÍDKA

INFORMACE

PRO ZÁKAZNÍKY

ŘEŠENÍ

IT & software
Služby
Výroba & průmysl
Vzdělávání
Veřejný sektor

  • 4057345bcf57474b96976284050c00df
  • e1aa082f7c0747168d9cf43e77046142
  • 45bce1d726f64f1999c49feae57f6298
  • 905f12_2560a08c96754772ac923dceb17a259b_

©2020 by One Click Business Solutions s.r.o.

Historie procesu včetně dílčích úkolů