top of page

Modul Produkty (PDM, PLM)

cz_layout_products.png
product.png

Modul Produkty umožňuje individuální definici popisných vlastností produktů přesně pro vaše potřeby.

Díky této vlastnosti je možno modul využít např. k evidenci a správě dodaných řešení zákazníkům, správě vozového parku, evidenci a řízení zakázek nebo správě hmotného a nehmotného majetku.

Kategorizace produktů

Modul Produkty umožňuje definici libovolného počtu kategorií, které slouží pro základní třídění vložených produktů dle jejich povahy či charakteru. 

cz_layout_products_category.png
cz_layout_contact_bookmark_products.png

Propojení s kontakty

Modul Produkty nabízí propojení vložených produktů s konkrétním kontaktem modulu Kontakty (CRM).

Součástí řešení je rozšíření CRM o přehledné zobrazení produktů daného kontaktu, umožňující plnohodnotnou práci s vloženými produkty v prostředí CRM.

Propojení s projekty

Modul Produkty nabízí propojení vložených produktů s konkrétním projektem.

Součástí řešení je rozšíření Modulu Projekty o přehledné zobrazení produktů daného projektu, umožňující plnohodnotnou práci s vloženými produkty v prostředí Modulu Projekty.

cz_layout_project_bookmark_product.png
cz_layout_products_documents.png

Dokumenty a propojení s DMS

Tato funkcionalita vám nabízí možnost vkládání nepřeberného množství dokumentů k konkrétnímu produktu a jejich třídění dle uživatelských složek v rámci DMS.

Historie změn

U každého produktu je možno sledovat historii tvorby nových záznamů, změny nebo smazání uchovávaných hodnot. Všechny záznamy jsou opatřeny informací o čase a uživateli, který zásah provedl.

cz_layout_products_history.png
cz_layout_products_import.png

Import a export dat

Modul Produkty umožňuje plnohodnotný přenos dat prostřednictvím tabulek Excelu.

Prostřednictvím těchto funkcí je možno provádět hromadné změny nad produkty.

Procesy nad produktem

Nad každým produktem je možno spustit libovolné workflow v podobě 1CLICK procesu např. procesy Servisní zásah, Reklamace, Revize a mnoho dalších.

cz_layout_products_process.png
cz_layout_products_scheduler_tasks.png

Automatické zakládání úkolů

Systém 1CLICK umožňuje sledování datumových položek produktů a dle přednastavené definice automatické zakládání úkolů.

Automatický start procesů

Systém 1CLICK umožňuje sledování datumových položek produktů a dle přednastavené definice automatické spuštění vybraného procesního workflow. Tato funkcionalita slouží pro periodický výkon revizí a kontrol evidovaných produktů.

cz_layout_products_scheduler_processes.p
cz_layout_products_servicedesk.png

ServiceDesk

ServiceDesk je rozšiřující funkcionalita modulu Produkty sloužící pro zobrazení a práci s procesními workflow. Je navržen jako nástroj pro přímý výkon procesních činností prováděných nad evidovanýmy produkty.

bottom of page