Projektové řízení

Víceúrovňový rozpad

projektů

Projekt je reprezentován tzv. projektovým stromem, kde se projekt hierarchicky rozpadá do etap, dílčích úkolů a jejich podúkolů.

1CLICK poskytuje souhrnný pohled na celý projektový strom.

youutube.png

Kontrola čerpání času

1CLICK ke každému projektu a z něho vyplývajícím úkolům umožňuje přidělovat časový rozpočet.

1CLICK průběžně sleduje a vizualizuje poměr mezi rozpočty a již odvedenou prací. 

Časový fond
Projektový tým

Projektový tým

Pro každý projekt se vybírá vlastní projektový tým v čele s projektovým manažerem.

Členové týmu sdílí veškeré informace o průběhu projektu.

Projekty jako úkoly

Revolučním řešením 1CLICK je reprezentace všech projektových částí, včetně souhrnných etap a podetap, jako úkolů s jednoznačným odpovědným řešitelem, termínem a rozpočtem.

Projekty jako úkoly
Dynamika projektů

Dynamika projektů

1CLICK nabízí funkce, kterými lze snadno průběžně přidat nebo odebrat práci, upravit termíny nebo rozpočty. Přitom neustále zobrazuje ukazatele, které v předstihu upozorňují na nereálné termíny nebo „utíkající" rozpočty.

Projektové dokumenty

Ke každému projektu lze přiložit libovolné množství dokumentů, které jsou sdílené celým projektovým týmem. Typickými dokumenty, které se objevují ve většině projektů, jsou například zadávací specifikace nebo akceptační kritéria.

Projektovédokumenty
Historie aktivity

Historie aktivity na projektu

Historie projektu uvádí chronologii aktivit, a to jak na projektu jako celku (změna termínu projektu, úprava projektových dokumentů), tak na všech s ním souvisejících úkolech.

Projektová diskuse

Na projektu mohou členové jeho týmu volně diskutovat a koordinovat se.

HLAVNÍ NABÍDKA

INFORMACE

PRO ZÁKAZNÍKY

ŘEŠENÍ

IT & software
Služby
Výroba & průmysl
Vzdělávání
Veřejný sektor

  • 4057345bcf57474b96976284050c00df
  • e1aa082f7c0747168d9cf43e77046142
  • 45bce1d726f64f1999c49feae57f6298
  • 905f12_2560a08c96754772ac923dceb17a259b_

©2020 by One Click Business Solutions s.r.o.