top of page

Modul Projekty

layout_modul_projekty.png
projects-module-color-white.png

Projekt je reprezentován tzv. projektovým stromem, kde se projekt hierarchicky rozpadá do etap, dílčích úkolů a jejich podúkolů.

Systém 1CLICK poskytuje souhrnný pohled na celý projektový strom.

Kontrola čerpání času

Systém 1CLICK ke každému projektu a z něho vyplývajícím úkolům umožňuje přidělovat časový rozpočet.

Systém 1CLICK průběžně sleduje a vizualizuje rozdíl mezi rozpočty a již odvedenou prací. 

project_timesheet.png
project_team.png

Projektový tým

Pro každý projekt se vybírá vlastní projektový tým v čele s projektovým manažerem.

Členové týmu sdílí veškeré informace o průběhu projektu.

Projekty jako úkoly

Revolučním řešením systému 1CLICK je reprezentace všech projektových částí, včetně souhrnných etap a podetap, jako úkolů s jednoznačným odpovědným řešitelem, termínem a rozpočtem.

cz_layout_project_bookmark_tree.png
project_profitability_summary.png

Dynamika projektů

Systém 1CLICK nabízí funkce, kterými lze snadno průběžně přidat nebo odebrat práci, upravit termíny nebo rozpočty. Přitom neustále zobrazuje ukazatele, které v předstihu upozorňují na nereálné termíny nebo „utíkající" rozpočty.

Projektové dokumenty

Ke každému projektu lze přiložit libovolné množství dokumentů, které jsou sdílené celým projektovým týmem. Typickými dokumenty, které se objevují ve většině projektů, jsou například zadávací specifikace nebo akceptační kritéria.

cz_layout_project_bookmark_documents.png
cz_layout_project_bookmark_detail.png

Historie aktivity na projektu

Historie projektu uvádí chronologii aktivit, a to jak na projektu (změna termínu projektu, úprava projektových dokumentů a jiných), tak na všech s ním spojených úkolech.

bottom of page