top of page

Modul Úkoly

cz_layout_tasks.png
tasks-module-color-white.png

Na jednom místě přehledně naleznete seznam aktuálních úkolů. Žádný úkol už nezůstane zapomenutý někde v e-mailu.

Barevné podsvícení vás upozorní na blížící se termíny nebo na jejich případné překročení.

Příspěvky

Každý úkol v systému 1CLICK má své samostatné příspěvky.  Příspěvky jsou součástí historie úkolu, ve které jsou chronologicky zaznamenané všechny s úkolem provedené aktivity jako přiložení dokumentu, změna termínu, apod.

cz_layout_task_bookmark_detail.png
task_dilog_new task.png

Jasná odpovědnost

Každý úkol má právě jednoho řešitele, je tak daná jednoznačná odpovědnost za jeho vyřešení.

Řešitel potvrzuje přijetí nově zadaných úkolů, čímž deklaruje převzetí této odpovědnosti.

Kontrola řešení

Úkol vyřešený řešitelem se automaticky předkládá zadavateli ke kontrole a akceptaci. Úkol je dokončen teprve až jeho zadavatel akceptuje výsledek.

task_akceptace úkolu.png
cz_layout_task_bookmark_documents.png

Přílohy

Ke každému úkolu lze připojit libovolné množství příloh. Během řešení je možné jednotlivé přílohy aktualizovat, přičemž systém 1CLICK zaznamenává předchozí verze a umožňuje jejich dohledání a zobrazení.

Evidence času

Řešitelé mohou na jednotlivých úkolech zapisovat čas, který při jeho řešení strávili.

Systém 1CLICK na základě těchto údajů umí vytvářet výkazy práce členěné dle časového období, uživatelů a úkolů.

task_evidence času.png
cz_layout_task_bookmark_subtask.png

Podúkoly

Řešitel může řešení svého úkolu rozpadnout na podúkoly a ty zadat dalším řešitelům. Na svém úkolu vidí aktuální podúkoly a jejich stav řešení.

Značky

Řešitelé mohou používat značky, které usnadňují rychlé vyhledávání a vizuální orientaci.

task_značky.png
bottom of page