Úkoly a termíny

Na jednom místě přehledně naleznete seznam aktuálních úkolů. Žádný úkol už nezůstane zapomenutý někde v e-mailu.

Barevné podsvícení vás upozorní na blížící se termíny nebo na jejich případné překročení.

youutube.png

Diskuse

Každý úkol v systému má svoji samostatnou diskusi.  Diskuse je součástí historie úkolu, ve které jsou chronologicky zaznamenané všechny s úkolem provedené aktivity jako přiložení dokumentu, změna termínu, apod.

Historie úkolu
Řešitel úkolu

Jasná odpovědnost

Každý úkol má právě jednoho řešitele, je tak daná jednoznačná odpovědnost za jeho vyřešení.

Řešitel potvrzuje přijetí nově zadaných úkolů, čímž deklaruje převzetí této odpovědnosti.

Kontrola řešení

Úkol vyřešený řešitelem se automaticky předkládá zadavateli ke kontrole a akceptaci. Úkol je dokončen teprve až jeho zadavatel akceptuje výsledek.

Akceptace úkolu
Historie dokumentu

Přílohy

Ke každému úkolu lze připojit libovolné množství příloh. Během řešení je možné jednotlivé přílohy aktualizovat, přičemž 1CLICK si zaznamenává předchozí verze a umožňuje jejich dohledání a zobrazení.

Evidence času

Řešitelé mohou na jednotlivých úkolech zapisovat čas, který při jeho řešení strávili.

1CLICK na základě těchto údajů umí vytvářet výkazy práce, členěné dle časového období, uživatelů a úkolů.

Time tracking
Založení podúkolu

Podúkoly

Řešitel může řešení svého úkolu rozpadnout na podúkoly a ty zadat dalším řešitelům. Přitom na svém úkolu vidí aktuální podúkoly a jejich stav řešení.

Značky

Řešitelé mohou používat značky, které usnadňují rychlé vyhledávání a vizuální orientaci.

Značky na úkolech

HLAVNÍ NABÍDKA

INFORMACE

PRO ZÁKAZNÍKY

ŘEŠENÍ

IT & software
Služby
Výroba & průmysl
Vzdělávání
Veřejný sektor

  • 4057345bcf57474b96976284050c00df
  • e1aa082f7c0747168d9cf43e77046142
  • 45bce1d726f64f1999c49feae57f6298
  • 905f12_2560a08c96754772ac923dceb17a259b_

©2020 by One Click Business Solutions s.r.o.