Personalistika (HRM)

Přehled.png

Univerzální využití

Modul umožňuje individuální definici popisných vlastností HR záznamů určených dle vašich potřeb. Díky této vlastnosti je možno modul využít např. k evidenci zaměstnanců, potenciálních uchazečů, správě klientů či zákaznického segmentu nebo jako nástroj k rozšíření CRM.

Kategorizace HR záznamů

Modul Personalistika umožňuje definici libovolného počtu kategorií, které slouží pro základní třídění vložených HR záznamů dle jejich povahy či charakteru. 

Kategorizace.png
Propojení_s_kontakty.png

Propojení s kontakty CRM

Modul Personalistika nabízí propojení vložených HR záznamů s konkrétním kontaktem modulu CRM.

Součástí řešení je rozšíření CRM o přehledné zobrazení HR záznamů daného kontaktu, umožňující plnohodnotnou práci s vloženými HR záznamy v prostředí CRM.

Dokumenty a propojení s DMS

Tato funkcionalita vám nabízí možnost vkládání nepřeberného množství dokumentů ke 

konkrétnímu HR záznamu a jejich třídění dle uživatelských složek v rámci DMS.

Propojení_s_DMS.png
Historie.png

Historie změn

U každého HR záznamu je možno sledovat historii tvorby nových záznamů, změny nebo smazání uchovávaných hodnot. Všechny záznamy jsou opatřeny informací o čase a uživateli, který zásah provedl.

Import a export dat

Modul Personalistika umožňuje plnohodnotný přenos dat prostřednictvím tabulek Excelu.

Prostřednictvím těchto funkcí je možno provádět hromadné změny nad HR záznamy.

Export.png
Proces.png

Procesy nad HR záznamem

Nad každým HR záznamem lze spustit

libovolné personální workflow v podobě 1CLICK procesů např. procesy Schválení dovolené, Služební cesty, Hlídání lékařských prohlídek a mnoho dalších.

Automatický start procesů

Systém 1CLICK umožňuje sledování datumových položek HR záznamů a dle přednastavené definice automatické spuštění vybraného procesního workflow. Tato funkcionalita slouží pro periodické aktivity nad HR záznamy.

Periodický_proces.png

HLAVNÍ NABÍDKA

INFORMACE

PRO ZÁKAZNÍKY

ŘEŠENÍ

IT & software
Služby
Výroba & průmysl
Vzdělávání
Veřejný sektor

  • 4057345bcf57474b96976284050c00df
  • e1aa082f7c0747168d9cf43e77046142
  • 45bce1d726f64f1999c49feae57f6298
  • 905f12_2560a08c96754772ac923dceb17a259b_

©2020 by One Click Business Solutions s.r.o.