top of page

Naše tipy a rady

PROCESNÍ ŘÍZENÍ

Aktualizováno: 2. 7. 2019

Co je proces? Četl jsem mnoho složitých a kostrbatých definic. Co třeba jej definovat takto: Proces jsou na sebe navazující úkoly v jedné nebo více liniích.


Procesy probíhají v každé firmě. Ty se dají zařadit do třech kategorií.


Firmy, kde šéf neví, že procesy existují


I v takových společnostech, které nejsou moc řízeny, se procesy vytvoří sami. Je to přirozená věc. Podle toho to také vypadá. Obvykle takové týmy nebývají moc efektivní, protože nejsou jasně stanovená pravidla. Pokud v takové společnosti pracují skvělí lidé, je to mnohem lepší, protože jejich intuice pomáhá nedělat hlouposti. Přesto tam bude řada věcí zauzlovaných a nepoběží přímo, jak by mohly. Spoléhat na intuici nestačí.


Firmy, které mají procesy definované na papíře


Šéf nebo vedení si uvědomují, že procesy jsou a je třeba je mít definované. Takové firmy dokáží být vysoce produktivní. Zabývají se tím, jak se produkt posouvá firmou a snaží se to co nejvíce zjednodušit a zrychlit. Přesto se neubrání chybám, protože člověk je z podstaty chybující a jejich procesní řízení je založeno na tom, že si lidé musí pamatovat co, na koho a kdy navazuje.


Firmy, které mají procesy definované a řešené prostřednictvím specializovaného sw


Tak těch je asi nejméně. Jde o to, co nejvíce eliminovat chybovost a tomu pomáhá, když nás hlídá nějaký systém.


Proces jsou na sebe navazující a vynucené (v potřebných případech) úkoly.


Nenechme lidi v důležitých věcech improvizovat. Nespoléhejme pouze na jejich paměť. Postarejme se o to, aby se věci vykonávaly.


Krásný příklad může být na předávacích protokolech. To jsou dokumenty, které se nejraději ztrácejí. Mnohokrát jsem slyšel příběhy o průšvizích, kdy po nějaké době protokol nebyl, protože se ztratil a byl z toho problém. Zákazník požadoval něco, na co neměl nárok, ale dokument chyběl.


Ve 1CLICKu umíme takovým situacím předcházet. Naše řešení se vyznačuje dynamikou procesů. Nejsou statické, kdy by je měl zaměstnanec hledat ve změti dalších procesních úkolů, jak to funguje u mnoha softwarů. 1CLICK tyto jednotlivé úkoly distribuuje určeným pracovníkům v určený čas. A hlavně, když je to potřeba, tak si ty úkoly dokáže VYNUTIT.


Pokud pracovník zapomene předat předávací protokol, tak naše řešení na něj začne „křičet“, aby to udělal. A když to neudělá, jeho nadřízený to uvidí. Tím můžeme včas zajistit, aby se dokument dostal tam, kam má.


To byl jen jeden z mnoha příkladů. Ve firmách je mnohem více situací, které jsou třeba řešit. Od obchodních přes výrobní až po podpůrné procesy.


1CLICK Vám pomůže mít je pod kontrolou.

161 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page