top of page

Naše tipy a rady

Propojení systému 1CLICK se systémem ECOMAIL.CZ

Oba tyto systémy se mohou pochlubit špičkovými funkcemi, které se tak jejich vzájemným propojením stávají ještě účinnějšími. Propojení těchto systémů Vám umožní efektivně využívat všechny jejich funkce a dosáhnout tak vyššího stupně automatizace Vašich procesů navázaných na emailové kampaně.


Jedním ze základních stavebních kamenů systému 1CLICK je modul Kontakty, který uchovává aktuální seznam kontaktů včetně osob, jejich emailů a telefonů. Všechny Vámi evidované osoby anebo jen některé, dle Vašeho uvážení mohou být automaticky synchronizovány s Vaším účtem v systému ECOMAIL.CZ.


Toto řešení Vám ušetří čas a zabrání chybovosti při manuální nezávislé správě kontaktů v obou systémech.


Kontakty jsou automaticky synchronizovány v nastavených časových periodách tak, aby byl Váš seznam v systému ECOMAIL.CZ vždy aktuální a připraven k odesílání kampaní. Aby bylo možno pohodlně segmentovat kontakty v systému ECOMAIL.CZ přenáší se v rámci synchronizace ze systému 1CLICK definované značky (štítky) určené pro systém ECOMAIL.CZ.


Propojení disponuje funkcí automatického zápisu záznamů do deníku kontaktů systému 1CLICK. Záznamy obsahují informace o odeslaných a doručených kampaních ze systému ECOMAIL.CZ, stejně jako všechny další informace o činnostech, které jste nad uvedeným kontaktem Vy anebo někdo z Vašeho týmu provedli. Kompletní přehled nad všemi kontakty v jednom systému Vám poskytujeme jednoznačný přehled a dohromady Vám tyto informace umožní sledovat úspěšnost Vašich kampaní a lépe je analyzovat.


Pokud chcete zvýšit efektivitu a přehled nad svými kampaněmi, využijte následující návod k propojení systémů 1CLICK a ECOMAIL.CZ, nebo kontaktujte naši podporu.


Návod na propojení systému 1CLICK a systému ECOMAIL.CZ


Nastavení synchronizace v systému 1CLICK se skládá ze tří jednoduchých kroků:

 

  • Nastavení API klíče a definice položek pro synchronizaci

  • Definice štítků pro ECOMAIL.CZ

  • Definice synchronizovaných položek systému 1CLICK

 

1) Nastavení API klíče (klíč lze získat v systému ECOMAIL.CZ / Správa účtu / Integrace) a položek pro vytvoření nového seznamu kontaktů (název, jméno odesílatele, e- mail odesílatele a e-mail pro odpovědi).


API klíč
Dialog nastavení API klíče

2) Definování značek, které se budou do systému ECOMAIL.CZ přenášet v podobě štítků.


Značky a štítky
Značky systému 1CLICK určené k synchornizaci

3) Definování položek ze záznamů kontaktů, které budou zdroje dat pro položky e-mail, jméno a telefon.


Položky kontaktů
Položky kontaktů určené k synchronizaci

Po správném nastavení všech předchozích kroků se každých 24 hodin provede automatická synchronizace kontaktů ze systému 1CLICK do systému ECOMAIL.CZ. Aby se kontakt ze systému 1CLICK přenesl do systému ECOMAIL.CZ musí splňovat následující kritéria:


  • Nesmí být označen jako odstraněný

  • Obsahuje alespoň jeden záznam kontaktu definovaný pro ECOMAIL.CZ

  • Obsahuje alespoň jednu značku, na úrovni kontaktu či záznamu kontaktu, definovanou pro ECOMAIL.CZ

  • E-mailová adresa v položce záznamu kontaktu definovaného pro ECOMAIL.CZ musí být ve standardizovaném formátu

 

Každá synchronizace kontaktů má dvě fáze.


  • V první fázi se ze systému ECOMAIL.CZ odeberou kontakty, které již nevyhovují daným kritériím v systému 1CLICK a byly již dříve do systému ECOMAIL.CZ nahrány.

  • V druhé fázi se nahrají nové kontakty, které vyhovují daným kritériím, popř. se aktualizují data již dříve nahraných kontaktů.Takto synchronizovaný kontakt má poté v systému 1CLICK u příslušného záznamu kontaktu ikonu systému ECOMAIL.CZ.


Kontakt s ikonou
Synchronizovaný kontakt s ikonou ECOMAIL.CZ

Do systému ECOMAIL.CZ se přenáší položky: e-mail, firma, titul před jménem, křestní jméno, příjmení, titul za jménem, telefon a všechny Vámi definované štítky, určené pro synchronizaci. Za pomoci těchto štítků lze následně vytvořit v systému ECOMAIL.CZ segmenty kontaktů a následně například odesílat kampaně pouze na určitý segment kontaktů.


Pokud v systému ECOMAIL.CZ do Správa účtu / Integrace / Webhook – informace o kampaních vyplníte adresu webhooku (vygenerovanou systémem 1CLICK v systémovém nastavení) bude následně systém 1CLICK sledovat odesílání kampaní ze systému ECOMAIL.CZ a po každém odeslání kampaně vytvoří záznam do deníku kontaktu o doručení kampaně na konkrétní e-mailovou adresu.


Deník kontaktu
Záznam v deníku kontaktu

40 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page