top of page

Naše tipy a rady

Rozhovor s Ondřejem Bohuslavem ze společnosti Dotykačka o systému 1CLICK

Případová studie úspěšného partnerství s 1CLICK


Dobrý den pane Bohuslave, nejprve bych Vás požádal, abyste stručně popsal, co společnost Dotykačka je a jak dlouho na trhu působí?

Dotykačka je v současnosti jedničkou na trhu pokladních systémů v ČR. Funguje na třech trzích - v ČR, Polsku a Slovensku, přičemž se plánuje rozšíření na další trhy. Jako součást pokladního systému nabízíme také platební služby, což jako celek považujeme za jedno komplexní řešení pro naše zákazníky. Na trhu jsme od roku 2015.

Jak dlouho jste zákazníkem společnosti One Click Business Solutions a jaké byly hlavní důvody, proč jste se jím stali?

Jsme Vaším zákazníkem hned od vzniku společnosti, tedy od toho roku 2015 a důvodů bylo hned několik.

Pro nás Vaše řešení dávalo smysl, protože my jsme potřebovali vhodné CRM, které bude customizovatelné. V tom jsme viděli hlavní přínos, že je 1CLICK dostatečně flexibilní na to, abychom si byli schopni naší agendu a naše procesy implementovat.A jeden z těch důvodů byl i to, že jsme byli schopní si vše implementovat vlastními silami, a to know how si vybudovat.

Když jsme vybírali, tak jsme hledali jednoduše použitelný CRM systém, který by obsahoval i základní věci okolo DMS. To znamená rozumný document management system, a abychom měli i workflow. A pro nás hlavní přidaná hodnota byla, že workflow ve 1CLICK je jednoduše upravitelné a jsme schopni si tam naše procesy promítnout velmi jednoduše.

Jakým způsobem využíváte 1CLICK?

Když se na to podívám, tak 1CLICK je pro nás jádrem našich firemních systémů. Pro nás je 1CLICK vlastně tím zdrojem pravdy ve firmě. My tam máme informace o službách, které poskytujeme našim zákazníkům, o tom, jakou úroveň služeb ti zákazníci mají, jak často jim máme fakturovat, kolik máme fakturovat a samozřejmě tam vedeme i obchodní případy.Máme sice implementovaný vlastní prodejní systém pro obchodníky, v rámci kterého se počítají provize a jsou tu další informace o obchodním případu. Ale informace se samozřejmě zase promítají zpětně do 1CLICKu a díky tomu to můžeme kdykoli sledovat. Ve chvíli, kdy je ten zákazník je složitější a komplexnější a jde třeba o dodávku řekněme dvaceti, padesáti pokladen a jde o zákazníka, který má požadavky třeba na nějakou speciální integraci jeho a našeho systému, tak tyto větší klienty držíme ve 1CLICKu od samého začátku a sledujeme zde stav a daného obchodního případu.

Tak tohle je vlastně to gró. Pro nás má však 1CLICK ještě jednu důležitou vlastnost, a to je otevřenost v rámci integrací. My ho máme integrovaný s mnoha dalšími systémy, ať už jde o účetnictví až po logistické systémy partnerů.


Dále je to třeba zákaznická péče. Máme sice vlastní ticketovací systém, ale výstupy a informace opět padají zpátky do 1CLICKu.

Takže my se snažíme systém 1CLICK používat tak, abychom tam měli veškeré informace o historii zákazníka a o obchodních případech. Jo a vlastně ještě jedna rovina tam je. A to je pravidelná fakturace. My vystavujeme řádově vyšší tisíce faktur měsíčně našim zákazníkům.


Tyto informace se samozřejmě musí zpětně dostat do 1CLICKu. Ta data, za kterých se faktury vystavují, jsou zase z 1CLICKu. Vše to děláme pro to, abychom měli plnou historii pro support nebo obchodní případy.

Po těch letech používání našeho systému, jak hodnotíte, co Vám přineslo jeho používání?

Pro nás volba, a i ten důvod, proč jsme zvolili 1CLICK, bylo to, abychom dosáhli co nejvyšší míry automatizace v rámci procesů. To znamená, aby v rámci například obchodního procesu, kdy si zákazník objedná naši pokladnu, až po to, kdy mu jí dodáme, tak aby to mohlo fungovat bez zásahu lidské ruky.

Bylo to i z toho důvodu, že jsme měli nějaká prodejní očekávaní, která byla poměrně razantní. Očekávali jsme, že budeme odbavovat řekněme stovky možná vyšší stovky zákazníků týdně. A my jsme potřebovali, aby tam nebyla příliš zapojena lidská síla. Hlavní přínos jsme viděli už od začátku v tom, že budeme schopni procesy automatizovat.


To znamená, že nebude potřeba žádné přepisování. Objednávka spadne automaticky na logistiku, pak se vystaví faktura, pak se to propíše do účetnictví. Pak následuje sledování informací o stavu doručování, a ty aby se dostali zpět k nám. Díky 1CLICK jsme vlastně viděli a sledovali celý ten proces jenom automaticky.

Takže to se nám povedlo. Dále jsme samozřejmě museli řídit klasické obslužné procesy ve firmě. To znamená personalistika, vystavování faktur, přijímání interních objednávek, došlé faktury. Toto jsme chtěli mít v pořádku. Aby se nestávalo, že přijde faktura a nikdo neví proč, za co to je apod. Takže to máme nastavené a toto jsme od začátku chápali jako přínos Vašeho systému.

My v systému 1CLICK máme řádově vyšší desítky procesů, které tu aktivně využíváme, ať už jsou to procesy, které obsluhují naši základní produkční linku, tak i ty obslužné procesy, které se týkají právě objednávek, personalistiky a dalších věcí. Takže toto je asi ten hlavní přínos a vlastně i napojení na ty okolní systémy.

Celé to pro nás znamená, že jsme schopní přenášet informace z jednoho systému do druhého tak jak potřebujeme.

Tak kdybych to shrnul, chápu to dobře, že jste vlastně od začátku možná ušetřili finance na personálu?

Pokud se podíváme na tyto přínosy, no tak to určitě. Je to naprosto logické, protože co dokážete automatizovat, na to nepotřebujete lidi.

Další oblast přínosu je jednoduchá. Jednoznačně zmapovaná minulost všech případů. Když se potřebuji podívat, jakou historii má zákazník, jak hradí faktury, jestli byl někdy upomínaný, jaké se s ním řeší případy v rámci supportu, tak to je další přínos.


Tohle opět můžeme převést na finance, protože to má vliv na spokojenost klienta, díky tomu že můžeme rychle reagovat a zlepšuje to náš vztah se zákazníkem.

Pokud se budeme dívat přes finance dál, tak je tam i přínos v rámci vnitřních procesů. Máme pořádek v tom, jak u nás věci probíhají. Třeba nákupy, že se neobjednávají zbytečné věci apod.

Díky tomu, že máme procesy automatizované, tak nám to pomáhá snižovat i chyby ze strany zaměstnanců. Takže u nás platí, co si zákazník objedná, to také dostane.

Kam byste chtěli s 1CLICKem směřovat do budoucna a co očekáváte?

My jsme teď ve fázi, kdy do 1CLICKu zařazujeme naše další produkty, třeba platební služby. Je tam poměrně hodně agendy související s obsluhou zákazníka. Do budoucna budeme chtít využívat modul Produkty, který jste dříve neměli. To je pro nás velice zajímavá věc a budeme se chtít tímto směrem posouvat, protože nám to zjednoduší práci a evidenci.

Další oblast jsou projekty, které ve 1CLICK nepoužíváme a je to oblast, kam se chceme posunout. Je to něco, nad čím se zamýšlíme, a doufáme že by nás to mohlo posunout dál.

Je něco, co byste doporučil našemu potenciálnímu zákazníkovi?

1CLICK bych jako celek určitě doporučil, a to z toho důvodu, jak ho používáme my. Procesy, workflow. Ty oblasti mi dávají největší smysl a vidím to jako tu nejsilnější stránku. Je to výborně uchopené a implementované.

Určitě jsou oblasti, kde je 1CLICK slabší. Třeba reporting byste měli posílit. My si to umíme vyřešit vlastními silami, protože máme otevřené API.

Dá se říct, že největší síla 1CLICKu je, že existuje sada unifikovaných, obecných procesů, které jsou předpřipravené a dají se používat téměř out of the box. Ve chvíli, kdy nevyhovují, tak se dají velmi jednoduše a rychle upravit.

Pane Bohuslave, děkuji Vám za rozhovor.


1CLICK je flexibilní systém, který se hladce integruje do vašeho podnikání. Byl vytvořen s myšlenkou na jednoduché používání a je v současné době oblíbeným řešením v České republice.


S pomocí 1CLICK získáte podporu odborného týmu, který je vždy připraven pomoci vám realizovat vaše podnikatelské vize.


Zvyšte efektivitu procesů ve vaší firmě.


Neváhejte nás kontaktovat

101 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page