Produkty (PDM, PLM)

1CLICK Produkty.png

Univerzální využití

Modul umožňuje individuální definici popisných vlastností produktů přesně pro vaše potřeby.

Díky této vlastnosti je možno modul využít např. k evidenci a správě dodaných řešení zákazníkům, správě vozového parku, evidenci a řízení zakázek nebo správě hmotného a nehmotného majetku.

Kategorizace produktů

Modul Produkty umožňuje definici libovolného počtu kategorií, které slouží pro základní třídění vložených produktů dle jejich povahy či charakteru. 

1CLICK Produkty.png
1CLICK Produkty.png

Propojení s kontakty CRM

Modul Produkty nabízí propojení vložených produktů s konkrétním kontaktem modulu CRM.

Součástí řešení je rozšíření CRM o přehledné zobrazení produktů daného kontaktu, umožňující plnohodnotnou práci s vloženými produkty v prostředí CRM.

Dokumenty a propojení s DMS

Tato funkcionalita vám nabízí možnost vkládání nepřeberného množství dokumentů k konkrétnímu produktu a jejich třídění dle uživatelských složek v rámci DMS.

1CLICK Produkty.png
1CLICK Produkty.png

Historie změn

U každého produktu je možno sledovat historii tvorby nových záznamů, změny nebo smazání uchovávaných hodnot. Všechny záznamy jsou opatřeny informací o čase a uživateli, který zásah provedl.

Import a export dat

Modul Produkty umožňuje plnohodnotný přenos dat prostřednictvím tabulek Excelu.

Prostřednictvím těchto funkcí je možno provádět hromadné změny nad produkty.

1CLICK Produkty.png
1CLICK Produkty.png

Procesy nad produktem

Po rozšíření modulu Produkty o modul ServiceDesk je možno nad každým produktem spustit

libovolné workflow v podobě 1CLICK procesu

např. procesy Servisní zásah, Reklamace, Revize a mnoho dalších.

Automatický start procesů

Systém 1CLICK umožňuje sledování datumových položek produktů a dle přednastavené definice automatické spuštění vybraného procesního workflow. Tato funkcionalita slouží pro periodický výkon revizí a kontrol evidovaných produktů.

1CLICK Produkty.png
1CLICK Produkty.png

Modul ServiceDesk

Modul ServiceDesk je rozšiřující doplněk modulu Produkty sloužící pro zobrazení a práci s procesními workflow. Je navržen jako nástroj pro přímý výkon procesních činností prováděných nad evidovanýmy produkty.

HLAVNÍ NABÍDKA

INFORMACE

PRO ZÁKAZNÍKY

ŘEŠENÍ

IT & software
Služby
Výroba & průmysl
Vzdělávání
Veřejný sektor

  • 4057345bcf57474b96976284050c00df
  • e1aa082f7c0747168d9cf43e77046142
  • 45bce1d726f64f1999c49feae57f6298
  • 905f12_2560a08c96754772ac923dceb17a259b_

©2020 by One Click Business Solutions s.r.o.