top of page

Společnosti, které využívají naše služby

Radovan Holub

Za mé praxe jsem se setkal s různými systémy v malých i velkých firmách. Vždy to byly systémy, které pracovaly odděleně.

 

To, co nám služba 1CLICK nabídla je právě to, že jsou věci pod jednou střechou - úkoly, emaily, projekty, procesy, organizační struktura, CRM apod... Můžu říci, že nám 1CLICK výrazně pomohl v manažerském řízení a hlavně nám šetří čas.

 

Konečně jsem přestal neustále "něco" hledat. Jsem velice spokojený.

Adéla Krylovová
Office manažer

AFRY CZ s. r. o.

S 1CLICKem dlouhodobě a úspěšně spolupracovala naše sesterská společnost AF-Engineering.

 

S růstem naší firmy jsme potřebovali efektivněji evidovat velké množství příchozích a odchozích dokumentů. 1CLICK nám pomohl s přehledem dokumentů podle zakázek a uživatelů. Navíc jsme získali možnost evidence smluvních dokumentů

dle vlastních parametrů, včetně notifikace blížící se expirace smlouvy. V nejbližších týdnech plánujeme v divizi Infrastructure, kancelář Bratislava, rozjezd elektronického schvalování faktur. 

 

Do budoucna bych ráda, kdyby nám 1CLICK pomohl s řízeným oběhem interních směrnic. Už teď, ale máme některé procesy „na jeden klik“. S panem Skalickým a jeho teamem byla vždy radost spolupracovat.

Mgr. Martin Stark
Tajemník městského úřadu 

Městský úřad Horní Slavkov

1CLICK využíváme již několik let. Teprve až jeho zavedení nám přineslo komplexní přehled nad úkoly a projekty v celém chodu úřadu/města.

 

Můžeme říci, že se jedná o vynikající manažerský pracovní nástroj pro řízení radnice, všech organizací města a pro řízení

a spolupráci zaměstnanců i externích spolupracovníků.

 

Rovněž nám neocenitelně pomáhá s řízením obsahově, týmově a časově náročných projektů.

STAZEPO a. s.

1CLICK používáme od r. 2013, kdy jsem ho objevil po několikaletém hledání vhodného informačního systému pro naši firmu  (malá stavební) a dokonce i po pokusu vytvořit si IS vlastní, na míru. Zadání znělo jasně - IS nám nesmí přinášet  práci navíc, musí být použitelný i pro pracovníky s nepříliš vřelým vztahem k počítači a hlavně, musí se líbit mně, zklamanému z různých zkušeností kamarádů ve firmách, kde zavedli IS a za čas mu otročili. 

 

Dodnes si pamatuji jak p. Patzak na schůzce argumentoval tím, že 1CLICK vzniknul, aby on mohl řídit svoji firmu z postele, moc jsem mu to nevěřil, ale líbilo se mi to. Potom jsme začali 1CLICK používat. Pokud bych ho měl charakterizovat jednou větou, tak je to IS, kde, kdykoliv si myslíte, že by se v určitém místě mělo dát něco udělat, tak zjistíte, že to jde a obvykle i něco navíc. Není to IS pro vašeho ajťáka, ale pro vás - ředitele. Má výborný systém nápovědy, kterou můžou bez studu číst i chlapi. 

 

Má jedinou špatnou vlastnost, stanete se postupně na něm závislý (ostatně jako na mobilu nebo internetu) a nebudete si umět vzpomenout, jak jste to všechno vůbec dokázali dělat před 1CLICKem. Takže moje doporučení zní, nepořizujte si 1CLICK, rád bych, aby konkurenční výhoda, kterou vytváří zůstala jen u nás.

Lukáš Mergl
ředitel

BV elektronik s. r. o.

S 1CLICKem jsou úkoly zaznamenány přehledně na jednom místě, nejsou zapomenuty nebo strčeny do šuplíku a na neplněné úkoly je tak mnohem lépe vidět. Mně osobně pomohl 1CLICK lépe řešit e-mailovou komunikaci, především tím, jak jednoduché je předělat e-mail na úkol. V každý okamžik vím, jaký je stav úkolu a jaký je další krok pro dosažení konečného stavu.

Celé řešení nám tak pomohlo rozjet projekty, které roky spaly.

Ing. Odon Celler
Managing Director Brand

Brand Gifts, a. s.

1CLICK používáme od roku 2012. Opravdu dlouhá doba na posouzení kvality. Musím říci, že jsme spokojeni s jednoduchostí 1CLICKu. Vidíme za ta léta, jak se posouvá kupředu. Vždy nám vyhovovalo to, že můžeme pracovat odkudkoli, což oceňujme zvlášť v této době.

Největší přínosy vidím v jednoduchosti, možnost mít přehled nad úkoly a projekty. V poslední době jsme začali používat
i funkcionalitu procesy a máme tak pěkně pod kontrolou workflow obchodních případů. Říkám si jen, proč jsme ji nepoužívali hned od začátku.

Díky za program, který nám šetří čas a tím i peníze. A těšíme
se na další level, nový 1CLICK.

Štěpán Škorpil, DiS.
Ekonomický ředitel

Dragon Internet a. s.

Dragon Internet a. s. používá 1CLICK od roku 2014. Tento systém nám umožňuje efektivně řídit celou firmu a každý proces v ní. Je uživatelsky stabilní a přehledný. Díky možnosti propojení na účetní i CRM systém umožňuje vytvářet řadu užitečných nástrojů a sestav, které jsou důležité jak pro manažery, tak liniové zaměstnance. 1CLICK bych doporučil každému, kdo chce svou firmu vést systematicky a koncepčně.

bottom of page